Links

e-services FOD Financiƫn: https://financien.belgium.be/nl/E-services/overview

Beroepsorganisaties: www.bibf.bewww.bbb-vzw.be

Jaarrekeningen raadplegen bij de Nationale Bank: www.nbb.be
Publicaties Belgisch Staatsblad: www.staatsblad.be
Inschrijvingen Kruispuntbank zoeken: www.mineco.fgov.be

BTW-nummer controleren: www.VATcheck.be
Berekening gestructureerde mededeling BTW: Gestructureerde mededeling

Inhoudingsplicht RSZ nakijken: www.socialezekerheid.be
Inhoudingsplicht belastingen nakijken: www.myminfin.be

Werfmeldingen RSZ: www.socialezekerheid.be

Berekening IBAN en BIC: www.ibanbic.be
Huurindexeringen: www.huurcalculator.be
Indexeringen: www.indexering.be
Fiscale info: www.fodfin.be
Uw persoonlijke fiscale gegevens: www.myminfin.be
KMO-portefeuille: www.kmo-portefeuille.be
Unizo: www.unizo.be
Subsidiedatabank: www.subsidiedatabank.be
Agentschap Ondernemen: www.agentschapondernemen.be

Afronding van betalingen naar 0 en 5 cent mogelijk vanaf 1 oktober 2014!
veel gestelde vragen

Berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 1/1/2015.
Ter info een filmpje voor de zelfstandigen die beknopt uitlegt wat er precies verandert in 2015 m.b.t. de sociale bijdragen.
http://www.youtube.com/